Palmer Gotheim Skiferbrudd AS

Palmer Gotheim startet som 3. generasjon sin skiferkarriere i Drivdalen i 1958. I 1975 opprettet han enkeltmannsforetak i Vollalia hvor han disponerte et hoggerskur, en kompressor og en Vossa-vinsj. Første produksjonshall ble ferdigstilt i 1986 og samtidig ble bruddets første gravemaskin kjøpt inn.

I 1984 ble det gjort prøvesortering av tørrmur, også kalt råkopp (ubearbeidet murstein). Produktet hadde gjennom alle tider vært betraktet som en del av overskuddsmasse i skiferbransjen. Prøvemuringer ble godt mottatt både til støttemurer ute og innvendige murer. Det ble likevel ikke det store salget før ett prosjekt til Statens vegvesen i 1992 gjorde kunder oppmerksomme på produktet.

Mannskapet økte etter hvert og i 1996 var det 6 ansatte i bruddet. Det ble behov for større lokaler, og i 2000 ble produksjonshall nr. 2 ferdigstilt. I 2006 var det 10 fast ansatte samt at det i sommer-halvåret ble tilrettelagt for at 5-7 personer hadde sommerjobb som brudd-kløvere. 1. januar 2007 ble bedriften solgt til entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen.

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS leverer i hovedsak lys Oppdalskifer fra bruddet i Vollalia. Vi har siden 2007 hatt noe produksjon av mørk Oppdalskifer da vi tok over bruddrettighetene i Skarbekken.

Skiferproduktene Bruddheller, Trinn og Flis, har alltid vært populære hos våre forhandlere. Tørrmur, hugget murstein og belegning er ofte brukt i litt større prosjekter.

Vi er i dag 10 ansatte i Palmer Gotheim Skiferbrudd AS og selskapet drives som et heleid datterselskap av AF Gruppen.

AF Gruppen er delt inn i seks forretningsområder som til sammen dekker et bredt spekter av tjenester innenfor eiendomsutvikling, byggtjenester, anleggstjenester, energioptimalisering, riving/gjenvinning og offshoretjenester. AF Gruppen omsatte i 2014 for 9,9 milliarder og hadde ca. 3 000 medarbeidere i Norge, Sverige, UK og Kina. Mer om AF Gruppen finnes på  www.afgruppen.no